Znajdujesz się na oficjalnej stronie internetowej Polskich Zakładów Tłumaczeniowych PZT www.pzt.edu.pl. roku.
Ogłoszenie

- Nabór na kursy trwa - zobacz
O PZT ...

Polskie Zakłady Tłumaczeniowe PZT są korporacją naukowo-dydaktyczno-tłumaczeniową zrzeszającą pracowników naukowych pochodzących z rożnych ośrodków akademickich, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Pomimo faktu, że swe usługi edukacyjne Zakłady świadczą za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej, resortowi takowe swoją działalnością nie podlegają, dzięki temu oferta edukacyjna i komercyjna Zakładów jest zawsze wyważona i dopasowana do potrzeb rynku. Kadrę PZT tworzą przede wszystkim fachowi praktycy i uznani językoznawcy ze stopniem naukowym dra, mający dystynktywną i unikatową wiedzę z zakresu językoznawstwa oraz w większości posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu oraz tłumaczeniu dyskursu i tekstów różnej problemowości. Obszar działalności komercyjnej PZT jest szeroki zaś struktura korporacyjna jest prosta.

Zakres działalności ze względu na strukturę korporacyjną:

Zakład Edukacyjny

kształci nosicieli języków obcych pod kątem należytego przygotowania do wykonywania zawodu tłumacza; przygotowuje do egzaminu na tłumacza przysięgłego; kształci pracowników firm pod kątem umiejętnego wykorzystania swojej znajomości języka obcego w swojej codziennej pracy; uczy języków obcych na materiale autorskim. Ponadto Zakład przyznaje certyfikaty i akredytacje tłumaczom, przeprowadza egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne. Nauka odbywa się w formie stacjonarnych warsztatów, korespondencyjnej , metodą e-learning.

Zakład Tłumaczeń Konferencyjnych

zajmuje się tłumaczeniami konferencyjnymi, telekonferencyjnymi. Zakład wyposażony został w nowoczesną centralę telekomunikacyjną służąca do prowadzenia teletłumaczeń oraz w nowoczesny sprzęt do tłumaczeń konferencyjnych.

Zakład Tłumaczeń Komercyjnych:

zakład zajmuje się tłumaczeniem książek, poezji, filmów, tekstów piosenek ( kilka propozycji), redagowaniem, składem, korektą, opiniowaniem, analizą, przeprowadzaniem badań marketingowych m.in. PAPI , CATI, CAWI w językach obcych.

Zakład Przetargowy

zajmuje się przetargami administracji rządowej i spółek skarbu państwa. Zakład tłumaczy m.in. dokumenty z klauzulą "ściśle tajne".

Zakład Wydawniczy

przygotowywanie do publikacji: ksiażek, zbiorów ćwiczeń, tekstów wybranych, podręczników, kursów dokształcających, kursów do nauki języków obcych, skryptów kursowych, poradników językoznawczych; finansowanie inwestycji wydawniczych.


Platforma kompatybilna z Internet Explorer 7+, Firefox 3+, Google Chrome 3+.
pomoc techniczna

© Wszystkie prawa zasztrzeżone.
Polskie Zakłady Tłumaczeniowe PZT
IT